Apostille

Med undantag för handlingar vars underskrift ska bevittnas (t.ex. en fullmakt), behöver du inte infinna dig personligen hos en notarius publicus för att få en apostille på din handling. Handlingen måste vara i original (ingen kopia) samt stämplad och undertecknad av myndighetens personal. Du kan med andra ord skicka många handlingar direkt till mig, så förser jag dem med apostille.

500 kr

VAD ÄR EN APOSTILLE?

Med undantag för handlingar vars underskrift ska bevittnas (t.ex. en fullmakt), behöver du inte infinna dig personligen hos en notarius publicus för att få en apostille på ditt dokument. Du kan med andra ord skicka många handlingar direkt till mig, så bestyrker jag dem på önskat sätt.

Som regel krävs en apostille per dokument av den mottagande utländska myndigheten, så om du t.ex. behöver apostille på tre personbevis från Skatteverket som alla har undertecknats av samma handläggare, behövs tre apostiller.

De vanligaste handlingarna jag förser med apostiller är:

  • Personbevis från skatteverket
  • Registreringsbevis från Bolagsverket
  • Fullmakt avseende fastighetsköp i Spanien (fullmakt bestyrkt av annan svensk notarius publicus)
  • Betyg från svensk kommunal skola eller statligt universitet/högskola
  • Utdrag från Polisens belastningsregister (straffrihetsbevis)